Duna Maraton 2018

Ostrihom, 7.-8. júla 2018.

Správy

Kvôli čítaniu správ navštívte našu anglickú stránku.

Ak chcete zostať v slučke, zaregistrujte sa na udalosti Facebooku alebo následujte na Facebooku alebo Instagramu.

Údaje o trati

Predbežné informácie

7. JÚL 2018. SOBOTA

Prologue Aquasziget – Ice Cream Cup Portobello – Eliminator

Individual mountain bike time trial.

25km, 500m

2-3 min short runs, only the fastest gets to the next round. Playoffs for all racers until final rankings get decided for all.

Like this ?

Or… like here ?

Registrácia (in English) Registrácia (in English) Registrácia U11-U19 (in English)
Registrácia Elite (in English)

8. JÚL 2018. NEDEĽA

Kellys Veľmi krátka trať RockRider Krátka trať Stredná trať Dlhá trať
10 km 30 km 65 km 115 km
260 m 700 m 1700 m 2900 m
Registrácia (in English) Registrácia (in English) Registrácia (in English) Registrácia (in English)
Prihláška na preteky

PREDREGISTRÁCIA

K dispozícii sú dve možnosti registrácie: zaregistrovať a zaplatiť pomocou bankovej karty tu na webovej stránke, alebo zaregistrovať a platiť bankovým prevodom prostredníctvom registračného systému ODIN.

Pozrite si opisy obidvoch nižšie.

A) REGISTRÁCIA A PLATBA S BANKOVOU KARTOU (V ANGLIČTINE)

1) Kliknite na položku „Registrácia a platba pomocou bankovej karty“ nižšie.
2) Pridajte vybranú položku do košíka a potom pokračujte v pokladni.
3) Uveďte všetky potrebné údaje na registráciu a fakturáciu a potom kliknite na tlačidlo „Pokračovať“.
4) Na našom platobnom procesore, Barion, môžete platiť bankovým preukazom alebo peňaženkou Barion.

Po zaplatení obdržíte potvrdenie o vašej registrácii a faktúre na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli.

Ak chcete registrovať svoj tím, môžete svoje spoluhráčov zaregistrovať jeden po druhom.

Sobota Nedeľa
Time trial Eliminator Ice Cream Pohár Mini trať Krátka, stredná, dlhá trať
do 23. júna HUF 3000

Elite HUF4000

U11-U19 zadarmo

zadarmo HUF 6 000 HUF 8 000
od 24. júna HUF 3000

Elite HUF4000

U11-U19 zadarmo

zadarmo HUF 10 000 HUF 12 000

B) REGISTRÁCIE NA STRÁNKE ODINSPORT (V MAĎARČINE)

Predbežne sa možno prihlásiť na Duna Maraton na stránke www.odinsport.eu.

1. Prihlásenie/registrácia na stránke www.odinsport.eu.
2. Registrácia na www.odinsport.eu. (Registrácia sa dostane do zaplatenia registračného poplatku na čakaciu listinu).
3. Platba registračného poplatku bankovým prevodom.
4. Ak by ste chceli dostať faktúru štartovacieho poplatku na meno klubu, oddielu, uveďte to pri prevode v rubrike poznámky. (Názov športového klubu, adresa)

IBAN konta: H33 1206 5006 0161 8811 0010 0009
SWIFT kòd: UBRTHUHB

Termín prihlásenia sa na preteky 5. júla 2018. o 24.00 končí.

 

PRIHLÁŠKA NA PRETEKY NA MIESTE

Prologue: 8.00-10.00, 7. júla 2018.

Ice Cream Cup, Eliminator: 8.00-15.00, 7. júla 2018.

Maraton: 8.00-19.00, 7. júla 2018., v centre registrácie. V deň pretekov nie je možné prihlásiť sa, iba prevziať štartové číslo! V deň pretekov sa na mieste môžu prihlásiť na preteky iba cudzinci a to v dobe 7.00-9.00.

 

PREMENOVANIE PRIHLÁŠKY NA PRETEKY

Do 31. mája 2018.je premenovanie pretekára, resp. odovzdanie prihlášky inému pretekárovi bezplatné.
Premenovanie môže iniciovať len pretekár s platnou prihláškou na preteky.
Od 1. júna do 7. júla 2018. je poplatok za premenovanie pretekára 3.500 Ft/ osoba.

Spôsob úhrady za premenovanie pretekára:
IBAN konta: H33 1206 5006 0161 8811 0010 0009
SWIFT kòd: UBRTHUHB

Premenovať, menovať pretekára v deň pretekov nie je možné.

Usporiadateľ pretekov si vyhradzuje právo zmeny.

 

KATEGÓRIE

Vek pretekárov je stanovený na základe roku narodenia. Mesiac sa nepočíta.

MARATON

VEĽMIKRÁTKA TRAŤ KRÁTKA TRAŤ
U13 chlapec, dievča (11-12 roční) U15 chlapec, dievča (13-14 roční)
U15 chlapec, dievča (13-14 roční) U17 chlapec, dievča (15-16 roční)
U17 chlapec, dievča (15-16 roční) U19 muži, ženy (17-18 roční)
Dospelí muži, ženy (19-49 roční) Dospelí muži, ženy (19-29 roční)
Master 3 muži, ženy (50-59 roční) Master 1 muži, ženy (30-39 roční)
Master 4 muži, ženy (60 a viac roční) Master 2 muži, ženy (40-49 roční)
Master 4 muži, ženy (60 a viac roční) Master 3 muži, ženy (50-59 roční)
Master 4 muži, ženy (60 a viac roční) Master 4 muži, ženy (60 a viac roční)
STREDNÁ TRAŤ DLHÁ TRAŤ
U19 muži, ženy (17-18 roční) Dospelí muži (19-29 roční)
Dospelí muži, ženy (19-29 roční)
Master 1 muži (30-39 roční)
Master 1 muži, ženy (30-39 roční) Master 2 muži (40-49 roční)
Master 2 muži, ženy (40-49 roční)
Master 3 muži, ženy (od 50 rokov)

PROLOGUE

muži, ženy

ELIMINATOR

U11/U13/U15/U17/U19/Elite; muži, ženy

E-BIKE

0-500Wh/501Wh+; muži, ženy

ICE CREAM POHÁR

Škôlkári 1 veková skupina, odrážadlá (bez pedálov)
Škôlkári 2 vekové skupiny, bicykle s pedálmi
U7 (do 7 rokov)
U9 (do 9 rokov)

Výsledky
Programy

Predbežné informácie

7. JÚL 2018. SOBOTA
08.00-
Registrácia
10.00-
Individual time trial
15.00-
Ice Cream Cup
17.30-
Eliminator
8. JÚL 2018. NEDEĽA
7:00 – 9:00 Prevzatie štartových čísel Duna Maraton, registrácia na mieste pre zahraničných pretekárov
9:00 Informácia pre vedúcich tímov
9:30 Štart: dlhú trať
10:00 Štart: strednedlhú trať
10:30 Štart: krátku a veľmi krátku trať
14:00- Slávnostné vyhlásenie víťazov
Locations

Predbežné informácie

Pre tímy

(map coming soon…)

Pre vystavovateľov

(map coming soon…)

Zóny pre fanúšikov

Pravidlá pretekov

PRAVIDLÁ PRETEKOV DUNA MARATON, 2018

Preteky sú verejné, kto akceptuje pravidlá, môže sa ich zúčastniť.
Pretekári, ktorí nesplnia celú trať alebo sa od trate odklonia alebo vykonajú niečo iné – voči súperom sa zachovajú nešportovo, budú z pretekov vylúčení.
Popri trati budú umiestnené kontrolné body, kde budú môcť porotcovia kontrolovať prechod pretekárov, respektíve ich medzičasy.

Používať sprievodné vozidlo je povolené výlučne len pre organizátorov pretekov.
Pretekárom podávať jedlo a nápoj je povolené len vo vopred stanovených staniciach občerstvenia.

Vyzdvihnutie náhradných dielov je možné len vo vopred vyznačených „boxoch“.
Pretekári si môžu zobrať náhradné diely so sebou, aby mohli na mieste odstrániť prípadné technické prekážky.
Technickú pomoc je pripustené poskytnúť iba v zónach občerstvenia/technickej pomoci.
Náhradné diely a náradie musia byť skladované v zónach. Pretekári musia opravy alebo výmenu poškodených častí vykonať sami alebo za pomoci tímového kolegu, prípadne môžu využiť pomoc vlastných alebo nezainteresovaných pomocníkov v zóne občerstvenia/technickej pomoci. Menšie časti, ako napríklad dušu alebo príručné nástroje, možno podať pretekárom v zónach občerstvenia/technickej pomoci.
Technickú pomoc možno prijať okrem pomocníkov v zóne občerstvenia ešte od tímových spolupretekárov, ktorí sú na trati.

Prevzatie štartového čísla a čipu: V dejisku pretekov môžu organizátori a rozhodcovia požiadať ukázať preukaz
Meranie času prebieha za pomoci čipového systému, ktorého cena je obsiahnutá v štartovnom, preto zaň zvlášť nie je nutné zaplatiť.
Pri prevzatí čipu sa neplatí kaucia. Kto stratí čip, ten bude musieť zaplatiť organizátorom 5000 Ft. Za stratu čipu je nutné zaplatiť a ak tak pretekár neurobí, organizátor bude od neho náhradu vymáhať súdnou cestou.

Hodnotenie: V jednotlivých rozjazdoch sa za víťaza patričnej kategórie považuje prvý mužský pretekár a prvá ženská pretekárka, ktorý(á) prejde cez cieľovú čiaru. Ďalšie poradie je určené podľa poradia príjazdu pretekárov.

Pretekekov sa možno zúčastniť výlučne len na bicykli typu mountainbike. Na bicykli nesmie byť nijaký elektrický alebo iný pomocný mechanizmus, ak niekto nápomocné zariadenie použije, jeho výsledok bude anulovaný a bude voči nemu iniciované disciplinárne konanie. Vo všetkých ďalších otázkach sú smerodajné predpisy Maďarského cyklistického zväzu. V prípadných sporných otázkach rozhoduje na mieste komisia, ktorú tvorí vedúci sudca, delegovaný zväzom, rozhodca a organizátor pretekov.
Bod limitu: traťoví rozhodcovia zabezpečujú trať do 15:30. Do stanoveného času musia pretekári prejsť bodom limitu, ktorý sa nachádza pri bode občerstvenia VASKAPU. Kto dorazí k bodu limitu po 15:30, tomu usporiadatelia zapíšu meno, časový výsledok a zoberú štarové číslo. Pre toho pretekára oficiálne skončili preteky, z bodu limitu po asfaltovej ceste, pri dodržiavaní pravidiel cestnej premávky, dobicykľuje do cieľa v Esztergome (5 km).

Počas pretekov sa možno zdržiavať na trati výlučne len s oficiálnym štartovým číslom pretekov.

Na pretekoch je nosenie prilby povinné!
Každý sa zúčastňuje pretekov na vlastnú zodpovednosť, ktorú berie na vedomie svojou prihláškou do pretekov.

Spätná väzba

Fotogaléria