Duna Maraton 2017

Správy

Duna Maraton aj v r. 2018!
Ostrihom, 7.-8. júla 2018.

Programy
7. JÚL 2018. SOBOTA
12.00-15.00 
Menovanie do detských pretekov
14.00-19.00 
Preberanie štarovacích čísel na Duna Maraton, registrácia na mieste
16.00 
Veľká cena Ostrihomu Detské preteky
18.00 
Vyhlásenie víťazov detských pretekov, slávnostné odovzávanie cien
8. JÚL 2018. NEDEĽA
7:00 – 9:00 Prevzatie štartových čísel Duna Maraton, registrácia na mieste pre zahraničných pretekárov
9:05 Informácia pre vedúcich tímov
9:45 Príhovor primátorky Ostrihomu pani Etelky Romanek
10:00 Štart: dlhú a strednedlhú trať
10:30 Štart: krátku a veľmi krátku trať
16:30 Slávnostné vyhlásenie víťazov

Ceny odovzdá: Etelka Romanek, András Neuzer, Gábor Erős

Pre tímy

Pre vystavovateľov

Zóny pre fanúšikov

Údaje o trati

DĹŽKA TRATE, TRASY A KRESBY STÚPANIA

Veľmi krátka trať (11 km)
Krátka trať (29 km)
Stredná trať (65 km)
Dlhá trať (89 km)

Galéria

dm2017_sk
duna-maraton-2017-46duna-maraton-2017-45duna-maraton-2017-44

dm2017_sk

Videá